الگو:سرصفحه

از ویکی تراث
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

امروز که روز دار و گیر است از
میرزاحبیب الله خراسانیدر قالب ترکیب بند

با وزن مفعول مفاعلن فعولن

موضوع: عید غدیر
این شعر بند دوم از ترکیب بند خراسانی است.