حی علی الفلاح که گل کرده بعثتش

از ویکی تراث

حی علی الفلاح که گل کرده بعثتش از
عاطفه جعفریدر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

موضوع: پیامبر خدا


حی علی الفلاح که گل کرده بعثتشباید نماز بست نمازی به قامتش
این نور از کجاست که همواره روشن استاین شعله چیست در دلمان جز محبتش
جاری شده‌ست چشمۀ آیات در حجازگل‌ها شکفته‌اند برای تلاوتش
حسن ختام و نقطۀ آغاز دهر بودحسن ختام بود شروع نبوتش
از آسمان غار حرا نور می‌رسیدنوری که داد مژده برای رسالتش
دستان اتحاد نباید جدا شوندآری امید داشت به دستان اُمّتش