چشمان منتظر خورشید با خنده‌های تو می‌خندد

از ویکی تراث

چشمان منتظر خورشید با خنده‌های تو می‌خندد از
حامد اهوردر قالب غزل

با وزن مفعولُ مفتعلن فع‌لن، مفعولُ مفتعلن فع‌لن

موضوع: امام سجاد(ع)


چشمان منتظر خورشید با خنده‌های تو می‌خنددآه ای تبسم روحانی هستی به پای تو می‌خندد
با واژه‌های گل و لبخند دارد لب پدرت پیوندباران بوسه که می‌گیرد بابا برای تو می‌خندد
بانوی شهر خدا حالا در بر گرفته مسیحش رادستان منتظر باران با ربنای تو می‌خندد
می‌آیی از گل و فروردین از نص واقعه‌ای شیرینآری صحیفۀ هفت اقلیم با هر دعای تو می‌خندد
ای پیر وصل مناجاتی ای آنکه قبلۀ حاجاتیدر هر فراز مناجاتت گویی خدای تو می‌خندد
ای روح سجده دل محراب در حسرت قدمت بی‌تابآری نسیم اجابت در زلف رهای تو می‌خندد
هرچند اهل زمین بودم هرچند خاک‌نشین بودمهربار گریه شدم دیدم دست عطای تو می‌خندد
یکبار دیگر از این کوچه مثل نسیم گذر کردیدر صحن سینۀ مشتاقم عطر عبای تو می‌خندد
این شعر هجرت من بوده از مروه‌ای نفس آلودهدر چشم‌های زلال بيت دارد صفای تو می‌خندد