چنان شیرینی دنیا ما شورانده دنیا را

از ویکی تراث

چنان شیرینی دنیای ما شورانده دنیا ر از
میلاد عرفان‌پوردر قالب غزل

با وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

موضوع: امام زمان(ع)
چنان شیرینی دنیای ما شورانده دنیا ر
به شوق دیدن صبح دل‌انگیزی که ما داریمهر آیینه به مغرب می‌برند آیینۀ ما را
بگو امواج سرکش بیش از این خود را مرنجانندکه طوفان‌ها مصمم می‌کند مردان دریا را
به ما روز ازل تصویری از یاری نشان دادندکه می‌جنگیم و می‌جوییم آن تصویر زیبا را
به ما یک یا علی گفتند و از ما جان و دل بردندخوشا آنان که از نزدیک می‌دیدند مولا را
به ما گفتند مولایی‌ست، مولایی که می‌بایدبرای چیدن عطرش مسافر شد سحرها را
به ما گفتند جنگی هست و باید مرد میدان بودهمان جنگی که مدت‌هاست خون کرده جگرها را
همان جنگی که مادرها به پایش مادری کردندپدرهامان فدا کردند در راهش پسرها را
همان راهی که روشن بود از چشم انتظاری‌هاو دوشادوش می‌آورد، طوفان خبرها را
به ما گفتند هنگام نماز عید قربان استو ما سوی منا بردیم بعد از سجده، سرها را
ببین قربانیانت را، بِنَفسی اَنت یا مولاسر سرخی به ما آن‌سان عنایت کن که یحیی را
تو می‌آیی و این یلدای طولانی نمی‌ماندکه چشمان تو تضمین می‌کند خورشید فردا